TrAP lanserer «Mer makt til mangfoldet: En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse»

Hvorfor det er så få med flerkulturell bakgrunn blant beslutningstakerne i kulturlivet, og hva kan gjøres? Hvordan kan styrer og ledere bli flinkere til å rekruttere utenfor eget nettverk? I denne publikasjonen har vi invitert direktører, politikere og forskere fra kultur- og næringsliv til å prøve å gi noen svar. Publikasjonen utgis i forbindelse med avslutningen av vårt prosjekt Styrende Mangfold.

Last ned publikasjon

Last ned folder

 


 

Frokostmøte:
Hvordan få det beste ut av styret ditt?

Kulturhuset, Oslo

25. november kl. 9–10.
Enkel frokost fra 8.30

TrAP inviterer! 

 


 

 

Seminar:

Den mangfoldige nasjonen / Multitude nation

5. juni 2014 kl. 11–19

Nasjonalmuseet – Museet for Samtidskunst  


 

DET INTERK ULTURELLE NORDEN
– Nordisk workshop 15.–16. mai 2012

BAKGRUNN

Det kulturelle mangfoldet i det nordiske kultursamarbeidet skal styrkes. Det
nordiske kultursamarbeidet skal både støtte og utvikle mangfoldet i
kulturbegrepet slik at både allsidigheten og kvaliteten sikres. ... ... Kunst og
kultur har sterkt potensial for å være de faktorene som bidrar til at flere blir i stand til å gripe de mulighetene kunnskapssamfunnet stiller til rådighet. ... ...

fra Nordisk Ministerråds handlingsplan 2010-2012


 

Transnational Arts Production / TrAP inviterer til

ÅPENT DIALOGMØTE

OM EUs KULTURPROGRAM
og EU-prosjektfinansiering

Mandag 16. april 2012 kl. 15–17
Caféteatret (Nordic Black Theatre)
Hollendergata 8, Oslo

Påmelding innen 12. april


 

Endringene i Norsk kulturråd

Mandag 21. mars 2011

Norsk kulturråd, Auditoriet (inngang gjennom huset og innerst i bakhagen).

Minikonsert med Unni Løvlid og Harpreet Bansal


 
TrAP
Kongens gate 2, 0153 OSLO
Tlf. +47 22 41 59 00
E-post post@trap.no