I Nasjonalmuseets Blindsone

I Nasjonalmuseets Blindsone er en utstilling kuratert av Samir M'kadmi, produsert av Nasjonalmuseets landsdekkende avdeling i samarbeid med TrAP, i anledning den norske grunnlovens 200-årsjubilum. Utstillingen skal åpne på Nasjonalmuseet Arkitektur i Oslo 15. februar og er planlagt for sammenhengende turnering i Norge over en toårsperiode. Per i dag er den i tillegg bekreftet for Arendal, Lørenskog,  Narvik,  Rana, Stamsund, Hammerfest, Tromsø, Trondheim og Hamar.

Utstillingen har et institusjonskritisk utgangspunkt, i kontekst av de nasjonale institusjonenes rolle i byggingen og vedlikeholdet av nasjonalstaten. Kurator Samir M'kadmi har satt fokus på den aktivistorienterte kunstscenen som ofte har blitt oversett av de nasjonale kunstinstitusjonene. M'kadmi bruker sin kuratortekst til å kritisere Nasjonalmuseets elitist-tenking. Over år har museenes omfavnelse av kunstobjektet som noe unikt og eksklusivt ført til at temporær kunst basert i samfunnsengasjement har blitt nedgradert og delvis ekskludert fra de etablerte utstillingsrommene. Tittelen på utstillingen peker slik mot kunstnere og et kunstuttrykk som ut fra denne påstanden har havnet i en blindsone for hva eksempelvis Nasjonalmuseet selv er villig til å se. 

Spørsmålet kommer betimelig opp som del av grunnlovsjubileet, som i mange sammenhenger dette året blir en markering av den norske nasjonalstaten, frem til og med spørsmålet som var på den politiske dagsordenen i fjor høst, om å gjenkjenne en norsk nasjonal kunst og kultur.  Tvert om synes initiativtakerne bak denne utstillingen at grunnlovsjubileet bør handle om medborgerskap og demokratisering, i tråd med utgangspunktet for grunnloven. Det norske samfunnet er i stadig skiftende sammensetning, slik også fortløpende norskbasert kultur endrer seg. Den som ønsker å ta norsk kunstliv på pulsen, bør i så tilfelle også huske å vende seg mot kunstnere som velger å arbeide utenfor etablerte gallerirom og rammer, i tråd med utstillingen I Nasjonalmuseets Blindsone. 


Kunstnere / prosjekter valgt ut til utstillingen:
Any Other Business (2011) av Nicoline Van Harskamp: www.vanharskamp.net
Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir (2012) – en dokumentasjonav Andrea Lange: www.atelierpopulaire.no
Cousins in Peace (2012) av Farhad Kalantary: www.farhad.no
Laaroussa (2011–2014) ved Selma og Sofiane Ouissi og kollektivet l’Art Rue: www.laaroussa.org
russianmarket.info (2006–2014) ved Mobile Kultur Byrå: www.russianmarket.info
Vesentlig Oversikt (1996–2013) (2014) og AMFIBIA 15 (2014) av SEX TAGS
Truth is Concrete (2012) ved Steirischer Herbst Festival: www.truthisconcrete.org

Turneplan:

15. februar–16. mars 2014 Nasjonalmuseet Arkitektur i Oslo
5. april–25. mai 2014 Bomuldsfabrikken i Arendal
17. juni–10. august 2014 Lørenskog Hus
28. august–12. oktober 2014 Galleri Ofotoen i Narvik kulturhus
23. oktober–30. november 2014 Rana museum i Mo
7. januar–22. februar 2015 Galleri 2 i Stamsund
5. mars–3. mai 2015 Gjenreisningsmuseet i Hammerfest
16. mai–16. august 2015 Tromsø kunstforening
27. august–25. oktober 2015 Trondhjem kunstforening
5. november 2015–3. januar 2016 Haugesund billedgalleri
12. januar–13. mars 2016 Hamar kulturhus
1. april–29. mai 2016 Spriten kunsthall i Skien
 
TrAP
Kongens gate 2, 0153 OSLO
Tlf. +47 22 41 59 00
E-post post@trap.no