Frokostmøte: Hvordan få det beste ut av styret ditt?

25. november kl. 9–10. Enkel frokost fra 8.30

TrAP inviterer til inspirerende frokostmøte der vi gir deg innsikt og nyttige verktøy for å lykkes i et kulturliv i stadig endring.

Behov for profesjonalisering og ulik kompetanse i kultursektoren gjør at styrer og lederes rolle stadig blir viktigere. Dette påvirker også mindre organisasjoner, visningssteder, produsentenheter og kunstformidlere. Hvordan skal vi forholde oss til denne virkeligheten og hvordan kan vi best benytte styret som en viktig ressurs?

For å svare på dette har vi invitert direktør i Oslo Filharmonien, Ingrid Røynesdal, som vil snakke om endringer og tendenser i kultursektoren. Daglig leder av Seema, Loveleen R. Brenna, har lang erfaring som rådgiver i forhold til styrearbeid og kompetanseutvikling i næringslivet. Brenna vil gi noen verktøy og råd for hvordan du kan få mer ut av ditt styre.

Vi lanserer også publikasjonen «Mer makt til mangfoldet – En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelsen i kulturlivet». Publikasjonen utgis i forbindelse med avslutningen av vårt prosjekt Styrende Mangfold.

Velkommen!


Dato: 25. november
Tid: 09.00–10.00. Enkel frokost fra 08.30
Sted: Kulturhuset, Youngstorget 3, Oslo
Arrangementet er gratis

TrAP
Kongens gate 2, 0153 OSLO
Tlf. +47 22 41 59 00
E-post post@trap.no