Historie


TAMTAM

Eli og Brynjar
Etter uformelt samarbeid siden april 1995, ble nettverket etablert i 1996 under navnet TAMTAM. TAMTAM-nettverket stod bak pilotmønstringen Du store verden! - flerkulturell stormønstring 1998. Etter mønstringen ble det foretatt en intern evaluering, som resulterte i rapport om Du store verden! 1998.

I 1999 skiftet nettverket navn til Du store verden!. I dag er nettverket en medlemsorganisasjon med et omfattende kontaktnett blant arrangører og artister i Norge, Norden, Europa og internasjonalt.

Fra og med 2002 mottar Du store verden! driftsstøtte over statsbudsjettet fra Norsk kulturråd.

Samme år avviklet vi mønstringen Du store verden! 2002 - Dialog Asia

Brynjar Bjerkem og Eli Borchgrevink har vært nettverkets kjerne siden starten.Referat fra evalueringsmøte

med Du store verden!s arrangører


i Oslo 14. desember 1998


se også et sammendrag etter totalevaluering 1998

Møtet samlet 20 deltakere fra 8 fylker.

Hensikten med møtet var å ha en dialog med distriktskontakter/arrangører om Du store verden!-mønstringen, enda mens inntrykkene var ganske ferske. Tilbakemeldinger fra arrangørene og ønsker for fremtidig videreføring av arbeidet er viktige bidrag til TAMTAM-nettverkets videreføring av arbeidet.

Detaljerte vurderinger kommer i en omfattende rapport fra mønstringen (mars 1999).

Her prioriterer vi derfor kun en kort konklusjon fra presentasjonen, og tilbakemeldinger fra de tilstedeværende.
 

Du store verden! - flerkulturell stormønstring 1998

Sammendrag av rapport etter intern evaluering


Du store verden! - flerkulturell stormønstring 1998 ble gjennomført høsten 1998 i Norge. Initiativtakere var TAMTAM-nettverket, et samarbeidsnettverk for kulturformidling mellom Nord og Sør (Afrika, Asia og Latin-Amerika) og kultursamarbeid i det flerkulturelle Norge.
 
TrAP
Kongens gate 2, 0153 OSLO
Tlf. +47 22 41 59 00
E-post post@trap.no