TrAPs styre

Styreleder:

Kaja Tvedten Jorem: Rådgiver i Innovasjon Norge. Prosjektleder for Oslo Arkitekturtriennale

Styremedlemmer:

Alessia Franquillo: Markedsrådgiver og skoleansvarlig, Riksteatret

Audun Humberset: Produsent, Vestnorsk jazzsenter

Corinne Lyche Campos: Frilans rådgiver

Ingrid Handeland: Daglig leder i Norsk Publikumsutvikling


Michael O'Donnell: Kunstner og professor ved KhiO - Kunsthøgskolen i Oslo

Vararepresentanter:

Anne Beate Hovind: Eier av Hovind AS og prosjektleder for kunst (Oslo lufthavn, Bjørvika Infrastruktur og Avinor Bergen)

Camara Joof: Prosjektmedarbeider, Center for Kunst og Interkultur (Danmark) og Norsk Publikumsutvikling. Utøvende musiker.

Niels Righolt: Direktør, Center for Kunst og Interkultur (Danmark)

Kjetil Gutvik: Produsent, Ny Musikk

TrAP
Kongens gate 2, 0153 OSLO
Tlf. +47 22 41 59 00
E-post post@trap.no